ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี
บริษัท เทราบิส จำกัด
เลขที่บัญชี
756-2-61435-9


ช่องทางชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ลูกค้าชำระมัดจำ 50% พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการยืนยันเริ่มดำเนินการผลิต

วิธีชำระเงินมี 4 ช่องทาง คือ

  1. ผ่านบัญชีธนาคาร 
  2. สั่งจ่ายเช็ค เขียนเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท บริษัท เทราบิส จำกัด
  3. เครดิตการ์ด โดยรับชำระยอด 10,000 บ. ขึ้นไป
  4. เงินสด สามารถชำระได้ที่ บริษัทบริษัท เทราบิส จำกัด