วิธีสั่งซื้อสินค้า พรีเมี่ยม SmartGift Thailand

1. เลือกสินค้าที่สนใจ

 • เลือกสินค้าที่สนใจทาง flashdriveguru.com
 • เพื่อความสะดวกในการเลือกสินค้า ลูกค้าสามารถคลิกที่สินค้าทั้งหมด
  จะพบกับสินค้าประเภทต่างๆ ที่แบ่งหมวดหมู่ไว้ ทำให้ง่ายต่อการเลือกชมสินค้ามากขึ้น
 • กรณีต้องการค้นหาสินค้า ให้พิมพ์สินค้าที่ต้องการลงในกล่อง Search Item ที่อยู่ด้านบนสุดของเว็บ
 • หากไม่พบสินค้าที่ต้องการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามได้ค่ะ

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้าที่สนใจ จาก 3 ช่องทาง ดังนี้

@FlashDriveGuru (มี @ นำหน้าด้วยนะคะ)

โทร 02-1006987 หรือ  094 – 464 8884

sales@flashdriveguru.com

3. ขั้นตอนเสนอราคาและวาง Artwork

 • เจ้าหน้าที่ออกใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าสรุปตัวสินค้าและคอนเฟิร์มใบเสนอราคากลับมา
 • หลังจากคอนเฟิร์มใบเสนอราคาแล้ว ทางบริษัทจะนำ logo ลูกค้าวางบนสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพชิ้นงานเบื้องต้น
 • ลูกค้าคอนเฟิร์ม Artwork กลับมาทางอีเมล หรือทางไลน์ (ตามช่องทางที่ติดต่อไว้กับเจ้าหน้าที่)

หมายเหตุ : ค่าสินค้ายังไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

4. ชำระมัดจำ 50% ก่อนดำเนินการผลิต

ลูกค้าชำระมัดจำ 50% พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการยืนยันเริ่มดำเนินการผลิต

วิธีชำระเงินมี 4 ช่องทาง คือ

4.1  ผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท เทราบิส จำกัด  เลขที่บัญชี 756-2-61435-9

4.2 สั่งจ่ายเช็ค เขียนเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เทราบิส จำกัด

4.3 เครดิตการ์ด โดยรับชำระยอด 10,000 บ. ขึ้นไป

4.4 เงินสด สามารถชำระได้ที่ บริษัท เทราบิส จำกัด (ดูแผนที่บริษัท ติดต่อเราคลิก)

5. ดำเนินการผลิตสินค้า

 • บริษัทใช้เวลาผลิตสินค้า 20-30 วัน โดยระยะเวลาการผลิตอาจเร็วหรือช้ากว่าที่ระบุไว้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนและประเภทสินค้า
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายแจ้งวันจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ


6. ส่งมอบสินค้า

 • ลูกค้าชำระค่าสั่งสินค้าส่วนที่เหลือ 50% ก่อนดำเนินการส่งมอบสินค้า


[/แถว]